IPA Faza II – Suradnja na području civilne zaštite s državama kandidatkinjama i potencijalnim kandidatkinjama

Projekt IPA Faza II – Suradnja na području civilne zaštite s državama kandidatkinjama i potencijalnim kandidatkinjama započeo je 5. studenog 2013. i završava 4. studenog 2015. Nastavak je projekta IPA Faze I koji je završio u svibnju 2013. godine. Cilj mu je smanjiti izloženost država Zapadnog Balkana i Turske prirodnim i tehnološko-tehničkim katastrofama, i to:

  • jačanjem učinkovite suradnje korisnika s Mehanizmom Unije za civilnu zaštitu i drugim važnim institucijama
  • jačanjem sposobnosti korisnika da nastave izgrađivati učinkovit nacionalne sustave civilne zaštite/odgovora na katastrofe te da surađuju na regionalnoj razini

Ključnim aktivnostima i alatima promiče se izgradnja administrativnih, operativnih i političkih kapaciteta, što se postiže obukama, terenskim i stožernim vježbama, radionicama, razmjenama stručnjaka i slično.