8. izdanje brošure Programa IPA FLOODS

8. izdanje brošure Programa IPA FLOODS, donosi najnovine aktivnosti provedene u sklopu Programa IPA FLOODS Lot 2 od proljeća 2017. nadalje, sve do službenog zaključivanja Programa, koje je predviđeno za siječanj 2018.

U brošuri se nalaze informacije o obukama multinacionalnih modula za ispumpavanje visokog kapaciteta (HCP) i zadržavanje poplave (FC), koje su održane na jugu Njemačke u ožujku i travnju 2017. Tu je također i informacija o rezultatima regionalne radionice o prelasku granice (BC) i podršci države domaćina (HNS) održane u Zagrebu, 17. svibnja 2017.

Brošura daje i informaciju o pripremi regionalne terenske vježbe “IPA FLOODS – VARAŽDIN 2017” koja će se održati u listopadu 2017 u Varaždinskoj županiji.

Brošuru možete preuzeti u pdf formatu