Betlehemsko svjetlo u DUZS-u

Svake godine na prvu nedjelju došašća jedno dijete iz Austrije zaputi se s austrijskim izviđačima u Betlehem i u špilji Kristova rođenja zapali Betlehemsko svjetlo koje potom austrijski izviđači nose u Beč. Tamo se okupe predstavnici europskih izviđačkih organizacija i Svjetlo donesu u svoje države, odakle ga izviđači dalje prenose u crkve, bolnice i domove u želji širenja pozitivnih vrijednosti.

Dolazak Betlehemskog svjetla u Hrvatsku tradicionalna je inicijativa Saveza izviđača Hrvatske i traje više od 20 godina, od ratne 1992.

U Državnu upravu za zaštitu i spašavanje danas su Svjetlo mira donijeli predstavnici Saveza izviđača Hrvatske, Dan Špicer, poslovni direktor Saveza, Boris Vujnović, član izvršnog odbora Saveza i Ivana Kovačević, voditeljica projekata u Savezu te ga predali zamjeniku ravnatelja Stjepanu Huzjaku, koji je svim djelatnicima DUZS-a zaželio da im ovo Svjetlo donese radost i mir.

Svjetlo je apsolutni simbol Božića i u Bibliji simbolizira dolazak Isusa, a njegovim rođenjem je bio obećan mir svim ljudima dobre volje. Paljenje i dijeljenje Betlehemskog svjetla podsjeća da ljudi dobre volje žele jedni drugima mir i dobro te da je zadatak svih nas da širimo mir među ljudima.

 

 

Galerija