Održano pet stručnih radionica vezanih uz raščlambu požarne sezone

U cilju raščlambe i analize požarne sezone 2017. godine, u razdoblju od 23. listopada do 21. studenog u Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje te Ministarstvu unutarnjih poslova održano je pet stručnih radionica, kako bi iskustva, naučene lekcije i prijedlozi bili temelj za pripreme, organizaciju i provedbu sljedeće protupožarne sezone, u kojoj svi sudionici trebaju djelovati zajedno. Radionice su održane u organizaciji Ministarstva unutarnjih poslova, a nastavak su plenarne sjednice koja je početkom listopada održana  u Divuljama, na kojoj su predstavnici Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Ministarstva obrane, Ministarstva unutarnjih poslova te vatrogasnih zajednica Splitsko-dalmatinske, Šibensko-kninske i Zadarske županije, zajedno s ostalim subjektima iz Programa aktivnosti raspravljali o ovogodišnjoj požarnoj sezoni koja je bila jedna od najzahtjevnijih u posljednjih nekoliko desetljeća. Spomenutim radionicama obrađeno je 14 značajnijih tema iz sljedećih područja:

  1. Analiza pripreme i provedbe požarne sezone 2017.
  2. Raspoloživi resursi i razvoj novih sustava
  3. Upravljanje gašenjem velikih šumskih požara
  4. Komuniciranje kod velikih požara
  5. Evidencije, izvješćivanje, analitika i financiranje Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku

U radionicama je sudjelovalo ukupno 16 institucija, udruga, tijela i organizacija, s ukupno 175 sudionika. Kroz sve teme radionica vodile su se konstruktivne rasprave te je uočen 91 nedostatak/problem te je dano stotinjak prijedloga za poboljšanje odnosno otklanjanje istih. Cijeloj raščlambi ovogodišnje požarne sezone predstoji još jedan okrugli stol te završna konferencija krajem godine.