28. kolovoza 2017. – stanje na požarištima

Stanje do 18:00 sati

Ličko – senjska županija

 • Aktivan je požar na lokaciji Jablanac, Starčevića Podi, Visibabe, za kojeg je dojava zaprimljena 18. kolovoza u 6:45 sati. Požar gase lokalne vatrogasne snage, izvanredna dislokacija iz Primorsko-goranske županije (62 vatrogasaca) te jedan Canadair. Požar je aktivan na južnoj strani požarišta, fronta požara dugačka je oko 7 km.
 • Aktivan je požar kod Ričica, Velike Žuljine, koji je dojavljen 26. kolovoza 2017. U gašenju požara sudjeluju županijske vatrogasne snage, pripadnici Državne vatrogasne intervencijske postrojbe Zadar (6/2), Državne vatrogasne intervencijske postrojbe Divulje (11/3) te dislokacija iz Zadarske županije.

Splitsko – dalmatinska županija

 • Aktivan je požar na Biokovu – vrh Motika, Sveti Jure, za kojeg je dojava zaprimljena 22. kolovoza 2017. u 12:10 sati. Na terenu su lokalne vatrogasne snage s makarskog područja te 3 Air Tractora i jedan helikopter (za prijevoz opreme).
 • Lokaliziran je požar raslinja na području Svilaje između Pribuda i Milešina (Crivac – Čavoglave) za koji je ŽVOC Split zaprimio dojavu 12. kolovoza u 14:54 sati, a koji se je kasnije proširio i prema drugim mjestima i zaseocima te na područje Šibensko-kninske županije. Na području Splitsko – dalmatinske županije požar je ugašen 23. kolovoza u 19:30 sati, a na području Šibensko – kninske županije lokaliziran 23. kolovoza 2017. u 20:05 sati. Dežurstvo na požarištu obavljaju pripadnici DVD-a Ružić (3/1).

Šibensko – kninska županija

 • Aktivan je požar na području Strmice kod Surdupa, za kojeg je dojava zaprimljena 26. kolovoza u 11:32 sati. U gašenju požara sudjeluju vatrogasci iz JVP Knin, DVD-a  Knin i Ervenik te 48 vojnika PP NOS KoV HV.
 • Požar raslinja na području Promine, Razvođe, za kojeg je županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik dojavu zaprimio 17. kolovoza u 15 sati, lokaliziran je 25. kolovoza 2017.  u 20:00 sati. Na terenu su pripadnici Državne vatrogasne sintervencijske postrojbe Šibenik, JVP Drniš te DVD-a Drniš i Promina. U tijeku je dežurstvo i sanacija požarišta

Zadarska županija

 • Požar na Velebitu – predio Ćelavac, Modrići, Tulove grede, Sv. Rok za koji je ŽVOC Zadar zaprimio dojavu 12. kolovoza u 13:30 sati, na području Zadarske županije je pod nadzorom i u tijeku je dežurstvo na terenu, kojeg obavljaju pripadnici DVD-a Jasenice i Obrovac. Požar je aktivan na području Ličko – senjske županije (iz Zadarske županije je kod Tulovih Greda prešao u Ličko -senjsku županiju).
 • Aktivan je požar na lokaciji Đevrske – Krnjeuve, za kojeg je dojava zaprimljena danas u 9:44 sati. Požar gase pripadnici DVD-a Dubravice, Skradin, Kistanje, Zaton i Tisno te dva Canadaira i 2 AirTractora.

Dubrovačko-neretvanska županija

 • Požar raslinja na predjelu graničnog prijelaza Karasovići uz granicu s Crnom Gorom, za kojeg je JVP Konavle zaprimila dojavu 20. kolovoza u 13:32 sati, pod nadzorom je gasitelja i nije prešao na područje RH. Na terenu su vatrogasci iz JVP Konavle (4/1) i DVD-a Virje (2/1).

Stanje do 12:00 sati

Ličko – senjska županija

 • Aktivan je požar na lokaciji Jablanac, Starčevića Podi, Visibabe, za kojeg je dojava zaprimljena 18. kolovoza u 6:45 sati. Požar gase lokalne vatrogasne snage, izvanredna dislokacija iz Primorsko-goranske županije (ukupno 70 vatrogasaca s 13 vatrogasnih vozila) te jedan Canadair. Požar je aktivan na južnoj strani požarišta.
 • Aktivan je požar kod Ričica, Velike Žuljine, koji je dojavljen 26. kolovoza 2017. U gašenju požara sudjeluju pripadnici Državne vatrogasne intervencijske postrojbe Zadar i DVD-a Velebit-Lovinac.

Šibensko – kninska županija

 • Aktivan je požar na području Strmice kod Surdupa, za kojeg je dojava zaprimljena 26. kolovoza u 11:32 sati. U gašenju požara sudjeluju vatrogasci iz JVP Knin, DVD-a  Knin i Ervenik. U dolasku je 50 vojnika PP NOS KoV HV.
 • Aktivan je požar na lokaciji Đevrske – Krnjeuve, za kojeg je dojava zaprimljena danas u 9:44 sati. Požar gase pripadnici DVD-a Dubravice, Skradin i Kistanje te dva Canadaira.
 • Požar raslinja na području Promine, Razvođe, za kojeg je županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik dojavu zaprimio 17. kolovoza u 15 sati, lokaliziran je 25. kolovoza 2017.  u 20:00 sati. Na terenu su pripadnici Državne vatrogasne sintervencijske postrojbe Šibenik, JVP Drniš te vatrogasci iz DVD-a Drniš i Promina. U tijeku je dežurstvo i sanacija požarišta.
 • Požar na lokaciji Đevrske – Bjelanovići – Kistanje – Ležajići – Nunići, za kojeg je dojava zaprimljena 22. kolovoza 2017. u 1:54 sati, ugašen je 27. kolovoza 2017. u 19:30 sati.

Splitsko – dalmatinska županija

 • Aktivan je požar na Biokovu – vrh Motika, Sveti Jure, za kojeg je dojava zaprimljena 22. kolovoza 2017. u 12:10 sati. Na terenu su lokalne vatrogasne snage s makarskog područja te jedan Air Tractor i jedan elikopter (za prijevoz opreme).
 • Lokaliziran je požar raslinja na području Svilaje između Pribuda i Milešina (Crivac – Čavoglave) za koji je ŽVOC Split zaprimio dojavu 12. kolovoza u 14:54 sati, a koji se je kasnije proširio i prema drugim mjestima i zaseocima te na područje Šibensko-kninske županije. Na području Splitsko – dalmatinske županije požar je ugašen 23. kolovoza u 19:30 sati, a na području Šibensko – kninske županije lokaliziran 23. kolovoza 2017. u 20:05 sati. Dežurstvo na požarištu obavljaju pripadnici DVD-a Ružić (3/1).

Dubrovačko-neretvanska županija

 • Aktivan je požar raslinja na predjelu graničnog prijelaza Karasovići uz granicu s Crnom Gorom, za kojeg je JVP Konavle zaprimila dojavu 20. kolovoza u 13:32 sati. U gašenju požara sudjeluju lokalne vatrogasne snage iz JVP Konavle (4/1) i DVD Virje (2/1). Požar je pod nadzorom vatrogasaca i nije prešao na područje RH. I dalje je aktivan u Crnoj Gori.

Zadarska županija

 • Požar na Velebitu – predio Ćelavac, Modrići, Tulove grede, Sv. Rok za koji je ŽVOC Zadar zaprimio dojavu 12. kolovoza u 13:30 sati, na području Zadarske županije je pod nadzorom i u tijeku je dežurstvo na terenu, kojeg obavljaju pripadnici DVD-a Jasenice i Obrovac. Požar je aktivan na području Ličko – senjske županije (kod Tulovih Greda iz Zadarske županije prešao u Ličko -senjsku županiju).

 

IZVJEŠĆE VATROGASNOG OPERATIVNOG SREDIŠTA O ZAPRIMLJENIM VATROGASNIM INTERVENCIJAMA od 1. siječnja 2017. do 27. kolovoza 2017. godine

(.pdf)  (.xlsx)