26. kolovoza 2017. – stanje na požarištima

Stanje u 19:00 sati

Zadarska županija

 • Požar na Velebitu – predio Ćelavac, Modrići, Tulove grede, Sv. Rok za koji je ŽVOC Zadar zaprimio dojavu 12. kolovoza u 13:30 sati pod nadzorom je gasitelja. Opožarena je veća još neutvrđena površina različitog raslinja. Dežurstvo obavljaju pripadnici DVD-a Jasenice.
 • Od nekoliko požara koji su bili aktivni na području Zadarske županije od 20. kolovoza 2017., ugašeni su požari na lokacijama Pristeg i Lišane Ostrovičke. Na dežurstvu su lokalne vatroagsne snage.
 • Danas u 16:19 sati zaprimljena je dojava o požaru niskog raslinja kod Donjeg Karina. Na požarištu su vatrogasci iz JVP Benkovac te DVD-a Pridraga i Novigrad, ukupno 15 vatrogasaca s 15 vozila. Iz zraka su požar gasili jedan Canadair i jedan Air Tractor. Gašenje je u tijeku.

Ličko – senjska županija

 • Aktivan je požar na lokaciji Jablanac, Starčevića Podi, Visibabe, za kojeg je dojava zaprimljena 18. kolovoza u 6:45 sati. Na terenu su pripadnici Državne vatrogasne intervencijske postrojbe Divulje, lokalne vatrogasne snage, izvanredna dislokacija iz Primorsko-goranske županije te jedan helikopter (za prijevoz ljudi i spremnika za vodu). Požar je aktivan na predjelu Kurozep i Alan.
 • Danas je dojavljen novi požar na lokaciji Ričice. Na terenu su pripadnici Državne vatrogasne intervencijske postrojbe Zadar i DVD-a Velebit-Lovinac. Gašenje  je u tijeku.

Splitsko – dalmatinska županija

 • Aktivan je požar na Biokovu – vrh Motika, Sveti Jure, za kojeg je dojava zaprimljena 22. kolovoza 2017. u 12:10 sati. Na terenu su lokalne vatrogasne snage, a iz zraka su požar tijekom dana gasila 3 Canadaira i jedan AirTractor.
 • Lokaliziran je požar raslinja na području Svilaje između Pribuda i Milešina (Crivac – Čavoglave) za koji je ŽVOC Split zaprimio dojavu 12. kolovoza u 14:54 sati, a koji se je kasnije proširio i prema drugim mjestima i zaseocima te na područje Šibensko-kninske županije. Na području Splitsko – dalmatinske županije požar je ugašen 23. kolovoza u 19:30 sati, a na području Šibensko – kninske županije lokaliziran 23. kolovoza 2017. u 20:05 sati. Dežurstvo na požarištu obavljaju pripadnici DVD-a Ružić (3/1).

Šibensko – kninska županija

 • Požar na lokaciji Đevrske – Bjelanovići – Kistanje – Ležajići – Nunići, za kojeg je dojava zaprimljena 22. kolovoza 2017. u 1:54 sati pod kontrolom je gasitelja. Na dežurstvu su vatrogasci iz DVD-a Kistanje.
 • Požar raslinja na području Promine, Razvođa, za kojeg je županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik dojavu zaprimio 17. kolovoza u 15 sati, lokaliziran je 25. kolovoza 2017.  u 20:00 sati. Na terenu su lokalne vatrogasne snage i dislokacije iz Grada Zagreba i Karlovačke županije. U tijeku je dežurstvo i sanacija požarišta.
 • Danas u 11:32 sati dojavljen je požar na predjelu Strmica. Gori borova šuma, a na terenu su vatrogasci iz JVP Knin, dislokacija iz Grada Zagreba te dobrovoljna vatrogasna društva Šibenik, Zablaće i Kijevo, ukupno 31 vatrogasac s 12 vatrogasnih vozila. Iz zraka su pžar tijekom dana gasila 4 Canadaira i jedan Air Tractor.

Dubrovačko – neretvanska županija

 • Aktivan je požar na lokaciji Karasovići – kod graničnog prijelaza (na crnogorskoj strani), za kojeg je dojava zaprimljena 20. kolovoza 2017. u 13:32 sati. Na terenu su lokalne vatrogasne snage.

Stanje u 12:00 sati

Zadarska županija

 • Požar na Velebitu – predio Ćelavac, Modrići, Tulove grede, Sv. Rok za koji je ŽVOC Zadar zaprimio dojavu 12. kolovoza u 13:30 sati pod nadzorom je gasitelja. Opožarena je veća još neutvrđena površina različitog raslinja. Dežurstvo obavljaju pripadnici DVD-a Jasenice.
 • Lokalizirani su požari koji su bili aktivni na području Zadarske županije od 20. kolovoza 2017. (na lokacijama Dobropoljci, Pristeg, Lišane Ostrovičke). Na dežurstvu su lokalne vatrogasne snage koje obavljaju sanaciju požarišta.
 • Požar kod Masleničkog mosta, sjeverno od Posedarja, za kojeg je dojava zaprimljena 25. kolovoza u 13:30 sati,  ugašen je 25. kolovoza 2017. u 22:40 sati. Na terenu su vatrogasci iz JVP Zadar, DVD-a Ražanac, Posedarje i Jasenice – ukupno 17/6

Ličko – senjska županija

 • Aktivan je požar na lokaciji Jablanac, Starčevića Podi, Visibabe, za kojeg je dojava zaprimljena 18. kolovoza u 6:45 sati. Na terenu su pripadnici Državne vatrogasne intervencijske postrojbe Divulje, lokalne vatrogasne snage, izvandredna dislokacija iz Primorsko-goranske županije te jedan helikopter (za prijevoz ljudi i spremnika za vodu). Požar je aktivan na predjelu Kurozep i Alan.

Splitsko – dalmatinska županija

 • Aktivan je požar na Biokovu – vrh Motika, Sveti Jure, za kojeg je dojava zaprimljena 22. kolovoza 2017. u 12:10 sati. Na terenu su lokalne vatrogasne snage, a iz zraka požar gase 3 Canadaira.
 • Lokaliziran je požar raslinja na području Svilaje između Pribuda i Milešina (Crivac – Čavoglave) za koji je ŽVOC Split zaprimio dojavu 12. kolovoza u 14:54 sati, a koji se je kasnije proširio i prema drugim mjestima i zaseocima te na područje Šibensko-kninske županije. Na području Splitsko – dalmatinske županije požar je ugašen 23. kolovoza u 19:30 sati, a na području Šibensko – kninske županije lokaliziran 23. kolovoza 2017. u 20:05 sati. Dežurstvo na požarištu obavljaju pripadnici DVD-a Ružić (3/1).

Šibensko – kninska županija

 • Požar na lokaciji Đevrske – Bjelanovići – Kistanje – Ležajići – Nunići, za kojeg je dojava zaprimljena 22. kolovoza 2017. u 1:54 sati pod kontrolom je gasitelja. Na dežurstvu su vatrogasci iz DVD-a Kistanje.
 • Požar raslinja na području Promine, Razvođa, za kojeg je županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik dojavu zaprimio 17. kolovoza u 15 sati, lokaliziran je 25. kolovoza 2017.  u 20:00 sati. Na terenu su lokalne vatrogasne snage i dislokacije iz Grada Zagreba i Karlovačke županije. U tijeku je dežurstvo i sanacija požarišta.

Dubrovačko – neretvanska županija

 • 20. kolovoza 2017. u 13:32 sati zaprimljena je dojava o požaru na lokaciji Karasovići – kod graničnog prijelaza (na crnogorskoj strani). Na terenu su lokalne vatrogasne snage.

IZVJEŠĆE VATROGASNOG OPERATIVNOG SREDIŠTA O ZAPRIMLJENIM VATROGASNIM INTERVENCIJAMA od 1. siječnja 2017. do 23. kolovoza 2017. godine

(.pdf)  (.xlsx)