Drugo privremeno izvješće obrane od poplava od bujičnih voda na području Sektora „F“

DRUGO PRIVREMENO IZVJEŠĆE OBRANE OD POPLAVA OD BUJIČNIH VODA NA PODRUČJU SEKTORA „F“

branjeno područje 26: Mali sliv Zrmanja – Zadarsko primorje

za dan 11. i 12. rujna 2017. u 7:00 sati

1.1.      Uzroci i posljedice poplava

Zbog snažnog utjecaja ciklona koje se ubrzano smjenjuju nad područjem Jadrana, 11. rujna 2017. zabilježene su značajne oborine na području sjeverne Dalmacije, a posebno u zapadnom i sjevernom dijelu Zadarske županije. Prema podacima DHMZ-a, količina kiše koja je pala za 12 sati (do 20 sati) je sljedeća: na postaji Zadar aerodrom palo je 276 mm kiše, a u Zadru 213 mm. Prema podacima portala Pljusak na području Starigrada – Paklenica palo je 166 litara kiše, a na području otoka Pašmana 128 litara po četvornom metru. Iz navedenog se vidi kako je veći dio branjenog područja 26: Mali sliv Zrmanja – Zadarsko primorje bio izložen ogromnim padalinama u jutarnjim satima. To se posebno odnosi na slivove vodotoka Ričina i Krneza u Zadru, Miljašić Jaruge u Ninu, Baštice, Velike i Male Paklenice te bujicama na otocima Zadarskog primorje.

Cjelokupno područje grada Zadra i okolice bilo je izloženo plavljenju od intezivne oborine pa je veliki dio objekata s podzemnim etažama bio poplavljen. Posebno kritično stanje je uz vodotok Ričinu. Budući je intezivna oborina pala na gotovo cijelom slivu Ričine i izvan grada Zadra, do sada nezabilježen vodni val je krenuo koritom prema gusto urbaniziranom području grada Zadra. Iako je korito uglavnom regulirano, isto nije moglo primiti ni približnu količinu vode koja je protjecala te je došlo do izljevanja duž cijelog toka kroz grad Zadar. Pri tome je dodatno poplavljeno više desetaka stambenih i poslovnih objekata, prodajni centar Supernova gdje je poplavljena podzemna garaža s vozilima, gradsko groblje, uređaj za pročišćavanje te sve prometnice u blizini vodotoka. Vodni val je na pojednim dionicama erodirao i raznio betonsko korito Ričine stvarajući betonske barijere u samom koritu. Raznesen je zid uz gradsko groblje i dio površine u samom groblju. Velike su štete na svim mostovima i propustima prometnice preko Ričine, jer se vodni val prelijevao preko istih erodirajući područja upornjaka te dio asfaltiranih površina oko istih.

 

Erodirano korito Ričine

Razneseni dio groblja  uz Ričinu

Posebno kritično je bilo u Ninu, odnosno u slivu Mišaljić Jaruge. Budući da je i na ovom slivu palo preko 150 mm oborine, formiran je veliki vodni val koji se kretao prema uljevu u more, a gdje se smjestio grad Ninu sa solanom. Iako područje solane i korita Miljašić jaruge dijeli obrambeni nasip, isti nije bio dostatan za ovakav vodni val te je duž cijelog nasipa dolazilo do prelijevanja u područje solane, a sam nasip je na dionici od cca 50 m oštećen. Problem je usložen i postojećim mostovima koji su predstavljali dodatnu prepreku otjecanju u more  zbog malih otvora. Osim same solane, poplavljeni su i poslovni objekti solane, Cromarisa i nekoliko desetaka stambenih objekata. Vodni val Miljašić jaruge je doslovo raznio propust na cesti Zadar – Ražanac.

 

Propust na cesti Zadar – Ražanac

Poplavljena solana i objekti Cromarisa u Ninu

Probijeni nasip Miljašić jaruge uz solanu

 

1.2.      Provedene mjere obrane od poplava

11. rujna Hrvatske vode, VGI Zadar odmah su u skladu s mogućnostima nastojale doći do kritičnih mjesta uz bujični vodotok Ričina. U stalnom su kontaktu sa službama DUZS-a te utvrđuju stanje na branjenom području. Vodočuvarske službe su dobile zadatak obilaziti kritične dionice uz Miljašić Jarugu i Bašticu te prate stanje na akumulacijama Vlačine i Grabovac, a o stanju obavještavaju centar. Hrvatske vode VGI Zadar i VGO Split su uspostavile stalna dežurstva na terenu.

Angažirani du djelatnici Neretvanskog sliva d.o.o, Vodoprivrede Vrgorac d.d. i Cetine d.d. na dopremi i upravljanju crpki iz Trilja i Opuzena. U dogovoru s DUZS-om preuzele su poslove saniranja stanja oko prodajnog centra Supernova. Tijekom dana dopremljen su 4 crpke, dvije manje muljne el.crpke (30 l/s) i dvije velike samostalne crpke od 300 l/s te je cijele noći obavljano crpljenje vode iz podzemnih prostorija centra.

Djelatnici Vodoinstalacije d.o.o. Zadra kao licencirani izvoditelj obavljali su strojno čišćenje nanosa iz korita Ričine i osposobljavanju protočnosti korita te cjelonoćno crpljenje iz Supernove.

Također u dogovoru s DUZS-om , tijekom dana  se očekuje raspoređivanje crpki na druge lokacije u gradu Zadru.