13. listopada – Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa

Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa (IDDR) osmišljen je kako bi se promovirala potreba smanjenja rizika od katastrofa na svim razinama, uz aktivno sudjelovanje, od osobne preko razine zajednice do nacionalne.

Inicijativa je započela 1989. godine nakon poziva Opće skupštine Ujedinjenih Naroda koja vidi IDDR kao način promoviranja kulture svijesti o rizicima i smanjenju rizika što uključuje prevenciju katastrofa, ublažavanje posljedica i spremnost na odgovor. Tako se do 2009. godine kao dan smanjenja rizika obilježavala druga srijeda u listopadu, a nakon 2009. godine usvojen je 13. listopada kao Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa.

Međunardoni dan smanjenja rizika od katastrofa promovira sedam ciljeva Sendai okvira te postizanje sedam ciljeva kroz sedam godina s ciljem spašavanja života, smanjivanja gubitaka od katastrofa i poboljšanja upravljanja katastrofama.

Ciljevi Sendai okvira su:

  1. znatno smanjiti smrtnost do 2030.
  2. znatno smanjiti broj osoba pogođenih katastrofama
  3. smanjiti direktne financijske gubitke
  4. znatno smanjiti štetu na kritičnoj infrastrukturi i prekid rada osnovnih službi
  5. znatno povećati broj država sa nacionalnim i lokalnim strategijama za smanjenje rizika od katastrofa
  6. znatno poboljšati međunarodnu suradnju u zemljama u razvoju kroz prikladnu i održivu potporu te
  7. znatno povećati dostupnost i pristup sustavima za rano upozoravanje, informacijama o katastrofama i procjenama rizika.

Ove godine kampanja je posvećena drugom cilju, znatnom smanjenju globalne smrtnosti od katastrofa do 2030. godine s ciljem smanjenja broja osoba pogođenih katastrofama u desetljeću 2020.-2030. u usporedbi s prosjekom 2005.-2015. Puni naziv ovogodišnje kampanje je „Dome, sigurni dome“ („Home Safe Home“) jer je tijekom godine 24,2 milijuna ljudi bilo prisiljeno iseliti iz svojih doma nakon katastrofa. Glavni cilj kampanje je podići svijest o učinkovitim akcijama, politikama i praksama svih dionika u svrhu smanjenja izloženosti zajednicama rizicima te na taj način spasiti domove i izvore zarada.

Više o Međunarodnom danu smanjenja rizik od katastrofa

Video

Hrvatska je članica Europskog foruma za smanjenje rizika od katastrofa, regionalne platforme za smanjenje rizika od katastrofa, čije je osnivanje pokrenuo regionalni Ured UN-a za smanjenje rizika od katastrofa (UNISDR). Forum se sastaje jednom godišnje te je 2012. godine, kada je Hrvatska predsjedala Forumom, prvi puta na sastanku dodijeljena nagrada osobi koja je na lokalnoj razini osobno mnogo doprinijela smanjenju rizika od katastrofa. 2013. godine nagrada je dobila ime po našem prerano preminulom kolegi, koji je bio vrlo angažiran na području smanjenja rizika od katastrofa na nacionalnoj i međunarodnoj razini, Damiru Čemerinu, te se sada svake godine dodjeljuje pod nazivom „Nagrada Damir Čemerin“ („Damir Čemerin Award“).