1. rujna 2017. – stanje na požarištima

Stanje u 18:00 sati

Splitsko – dalmatinska županija

  • Aktivan je požar na Biokovu – vrh Motika za kojeg je dojava zaprimljena 20. kolovoza 2017. u 12:06 sati. Na terenu su lokalne vatrogasne snage s makarskog područja (31 vatrogasac), 9 pripadnika Državne vatrogasne intervencijske postrojbe Split te 2 Candaira.

Ličko – senjska županija

  • Aktivan je požar kod Ričica, Velike Žuljine, koji je dojavljen 25. kolovoza 2017 u 20:32 sati. U gašenju požara sudjeluju pripadnici Državne vatrogasne intervencijske postrojbe Zadar i DVD-a Velebit-Lovinac.
  • Aktivan je požar na lokaciji Vrpile – Korenica, koji je dojavljen 31. kolovoza 2017. u 11:47 sati. U gašenju požara sudjeluju pripadnici JVP Plitvička jezera, DVD-a Plitivička jezera i Udbina (45 vatrogasaca) te izvanredna dislokacija iz Karlovačke županije (25/7).
  • Požar na lokaciji Jablanac, Starčevića Podi, Visibabe, za kojeg je dojava zaprimljena 17. kolovoza u 17:45 sati, pod nadzorom je vatrogasaca i ne širi se, uz prisutna povremena izdimljavanja. Na terenu su vatrogasci iz JVP Senj, DVD-a Senj i Jurjevo (ukupno 7 vatrogasaca) te dva djelatnika NP Velebit.

Zadarska županija/Ličko – senjska županija

  • Požar na Velebitu  (predio Ćelavac, Modrići, Tulove grede, Sv. Rok – Mali Alan – Ošćenica), za koji je ŽVOC Zadar zaprimio dojavu 12. kolovoza u 13:50 sati, prešao je preko Tulovih Greda iz Zadarske u Ličko – senjsku županiju kod vrha Mali Alan. Na terenu su vatrogasci iz JVP Zadar, DVD-a Žegar i Obrovac (9/3), JVP Gospić i DVD-a Velebit Lovinac. Požar je aktivan na području Mali Alan – Ošćenica.

Dubrovačko-neretvanska županija

  • Požar raslinja na predjelu graničnog prijelaza Karasovići uz granicu s Crnom Gorom, za kojeg je JVP Konavle zaprimila dojavu 20. kolovoza u 13:32 sati, pod nadzorom je gasitelja i nije prešao na područje RH. Na terenu su vatrogasci iz JVP Konavle (2/1).

Istarska županija

  • Požar na lokaciji Peroj, koji je dojavljen 31. kolovoza 2017. u 14:59 sati, ugašen je danas u 12:29 sati.

Dodatno:

Zemljovid s mjestima požara u srpnju na koje su izašle zračne snage i Državne vatrogasne intervencijske postrojbe (isključivo prema evidenciji Vatrogasnog operativnog središta u Divuljama). Grafikon s lijeve strane pokazuje dane naleta po županijama i vrstama zrakoplova, a grafikon s desne strane ukupnu opožarenu površinu.

Državni centar zaštite i spašavanja: 

Vatrogasno operativno središte: